Missie en visie

Een organisatie of merk doet de dingen die zij doet, niet zomaar. Dat komt voort vanuit een bepaalde drijfveer, de missie (of purpose). BOOM helpt organisaties bij het vaststellen van missie en visie; elementen die in sterke mate bepalend zijn voor de toekomst. Zo bieden wij organisaties een krachtig sturingsinstrument.

Kennis en insights over Missie en visie