Overname en fusie

Of medewerkers zich willen verbinden aan het nieuwe gezamenlijke doel, is bepalend voor het slagen van een fusie of overname. BOOM brengt culturen samen en geeft richting aan vraagstukken over merkhiërarchie en -synergie.

Kennis en insights over Overname en fusie