Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden BOOM B.V. gedeponeerd op 1 september 2018 onder nummer 22007898 van de Kamer van Koophandel te Breda. Deze voorwaarden zijn te downloaden of worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

Inkoopvoorwaarden

Op al onze inkoopovereenkomsten zijn van toepassing de inkoopvoorwaarden BOOM B.V. Deze voorwaarden zijn te downloaden of worden op verzoek kosteloos toegestuurd.