Onze way of work in 7 principes

Bij BOOM staan we voor duurzame vooruitgang. Voor organisaties, hun mensen én hun omgeving. Dat doen we vanuit een aantal waardengedreven principes. Zij staan voor wat wij belangrijk vinden en hoe wij daadwerkelijk het verschil kunnen maken.

Betekenisvol werken

We willen bijdragen aan het oplossen van de complexe en maatschappelijke uitdagingen van dit tijdperk. Vanuit de wil tot transformeren. Want in deze snel veranderende wereld is er slechts één zekerheid: alles bij het oude laten, brengt organisaties, mensen en maatschappij niet verder. Daarom willen wij vanuit deep purpose écht inspiratie en betekenis geven aan ieders werk. En komen we tot tastbare oplossingen. Dat is waarom we elke dag met een grote glimlach naar ons werk gaan 🙂

Holistische aanpak

Alles wat we doen is verbonden met een groter geheel, dat meer is dan de som der delen. We bekijken vraagstukken van onze klanten daarom vanuit verschillende perspectieven, zodat de context en de consequenties helder zijn. We gaan de diepte in; spreken met interne en externe stakeholders om tot gefundeerde adviezen te komen. Dat betekent overigens niet dat we ons overal mee bemoeien. Of overal verstand van hebben. Wel dat onze diensten en producten naadloos passen in het grotere plaatje. Met effect op uw organisatie, uw mensen en uw omgeving.

Evidence-based 

Het vraagstuk goed doorgronden is cruciaal voor een juist advies. Een gedegen probleemanalyse, het frisse perspectief van de buitenwereld, de behoeften van de stakeholders exact in kaart: we hebben die informatie nodig. Daarom putten we uit ons arsenaal aan wetenschappelijke onderzoeksmethoden en hechten we veel waarde aan het verzamelen van practice based evidence. Gecombineerd met onze analytische blik, zetten we vervolgens de juiste stappen.

Onze werkwijze

Met open vizier

Wij denken vrij. Zijn bereid om klassieke structuren, systemen en conventies met de nodige creativiteit te doorbreken. Alles wat nodig is om tot resultaat te komen. Maar nooit zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Voor de troepen uit lopen mag, maar nooit zo hard dat ze achterblijven. Een open vizier is dus ook: luisteren naar onze klanten. Kijken naar hun context, begrip hebben voor hun situatie, recht doen aan hun ambitie. En van daaruit stappen maken.

Samen sterker

Wij zien een nauwe samenwerking met de opdrachtgever niet alleen als wenselijk, maar als voorwaardelijk voor een succesvolle uitvoering van complexe opgaven. Dat vraagt om een perfect op elkaar ingespeeld, flexibel en multidisciplinair team. Zo’n team smeden vraagt kennis, tijd en aandacht, maar alleen zo komt volgens ons het volledige potentieel eruit. Het zal dan ook niet verbazen dat we geloven in lange termijn partnerships.​

Verbindend

Gedeelde ambitie haalt het beste in mensen naar boven. Wij brengen belangen bij elkaar en richten die naar een gezamenlijke focus. Zo verbinden we binnen met buiten, top met werkvloer en teams onderling. Dat levert inspiratie, positiviteit, energie, samenwerking, commitment en uiteindelijk: betere prestaties!

Tastbaar resultaat

Geen mooie praatjes, maar gewoon goed werkende oplossingen. Natuurlijk schept de strategie het kader, maar bepalend is vooral hoe concreet we de vertaalslag maken. We zijn daar creatief in en steken graag de handen uit de mouwen. Verwacht dus geen saaie consultants, maar krachtige veranderaars die de implementatie in goede banen leiden.

Benieuwd hoe dit tot uiting komt in projecten?